Algemene gebruiksvoorwaarden

Le site www.trouvetonresto.be est géré par JDC Resto SRL.
Het enkele feit van uw gebruik van de site betekent dat u www.vindjeresto.be in hun geheel en onherroepelijk de voorwaarden voor het gebruik hieronder te accepteren.

Deze voorwaarden betreffen alleen de gebruiker van de site Vind Je Resto, en niet van de Restaurateur waarvan de vaak wordt weergegeven op de site.

1. Juridische mededeling

Vorm Société à Responsabilité Limitée (S.R.L.)
Benaming JDC Resto
Hoofdkantoor Rue de Mettet 12 - 5640 Mettet (België)
E-mail Contact ons
Website www.vindjeresto.be
Intracommunautaire BTW-nummer BE 0671.895.640
Nummer van schuldeiser BE80ZZZ0671895640
Wettelijke informatie RPM Namen
Bankrekeningnummer (IBAN BE29 3631 6661 9364
BIC (SWIFT)-code BBRUBEBB
SSL-certificaat GeoTrust

2. Omschrijving

Leverancier

La société JDC RESTO, gestionnaire du site internet www.trouvetonresto.be, de ses produits et services.

Restaurateur

Al gebruiker, persoon of entiteit, die eigenaar is van een bedrijf genoteerd op de Site van de Leverancier en die voor een abonnement met deze heeft ingeschreven.

Restaurant

Alle inrichtingen vermeld op de Site van de Leverancier.

Gebruiker

Elke natuurlijke of rechtspersoon, van privaatrecht of publiekrecht, die bezoekt aan de website van de Leverancier.

Site

Website van de Leverancier, beschikbaar op www.vindjeresto.be.

3. Doel

De doel van de Leverancier is om toegang tot een zoekmachine te bieden, waar Restauranthouders kunnen door financiële bijdrage, invoegen, voltooien of bewerken van een pagina met gegevens over hun restaurant. Deze zoekmachine maakt het mogelijk voor gebruikers te zoeken en vinden van een restaurant met behulp van zoekfilters, en al de benodigde informatie over deze restaurants te krijgen. De Leverancier kan, via zijn Site, gebruikers te contacteren via die beschikbare middelen op de site, als restauranthouders wenst, om te reserveren. Het gebruik van de Site is gratis voor Gebruikers.

De leverancier is, en blijft, onder alle omstandigheden een derde naar de eigenaar van het restaurant en de gebruiker. Zijn onrechtmatige of contractueel aansprakelijkheid kan, in geen enkele manier, worden vastgelegd, zelfs als bemiddelaar in geval van betwisting, ongeacht de gevolgen.

4. Gebruiksvoorwaarden

De Leverancier behoudt zich het recht te wijzigen, te werken of te stoppen met de Site naar eigen goeddunken, te allen tijde, voor sommige reden of geen reden en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegen de gebruiker.

De gebruiksvoorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en de leverancier over het gebruik van de Site en prevaleren boven enige voorafgaande overeenkomst op dit gebied. De leverancier en de gebruiker akkoord gaat, zonder dat uitdrukkelijk vermeld, geen waarde aan de interpretaties die afkomstig zijn van de huidige gebruiksvoorwaarden niet te verstrekken.

In het geval dat de Leverancier zou van de regels van deze voorwaarden niet toepassen, dit vormt geen afstand van een dergelijke bepaling.

Enige verzuim van de ene of de andere partijen om enig recht dat hier wordt verschaft uit te oefenen kan niet een afstand vormen voor van enige verdere rechten op grond hiervan te zijn.

Om deze gebruiksvoorwaarden staat te stellen in een volledige en onverdeelde effect te houden, alle onuitvoerbaar of veronderstelde bepalingen zullen als zodanig worden beperkt of geëlimineerd.

4.1.Overeenkomsten

4.1.1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden en verplichtingen

De gebruiker erkent de inzake van alle bepalingen in deze algemene voorwaarden geregeld. Hij stemt onvoorwaardelijk in met deze voorwaarden door het inloggen met een dienst of product aangeboden op de Site of de App.

De Leverancier kan wijzigingen aanbrengen aan een voorziening of alle van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment.

De Site en zijn diensten en het gebruik ervan blijven volledig gratis voor de gebruiker. Echter, de gebruiker is zich ervan bewust dat de Site naar de uitkeringen en diensten voor Restaurateurs verwijst.

4.1.2.Sancties

Indien de gebruiker de algemene voorwaarden niet naleeft, behoudt de leverancier zich het recht voor om de toegang tot de diensten voor de gebruiker te opschorten, beperken of opheffen, zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige vergoeding.

De Leverancier is gerechtigd om compenserende vergoedingen in geval van schade of afbreuk toegebracht door het niet naleven van deze voorwaarden namens de gebruiker.

4.2. Gebruiksbeperkingen van de site

De gebruiker is vereist om:

  • aan deze voorwaarden voldoen;
  • respecteren de rechten van derden, auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsgeheimen, morele rechten, het recht op privacy, het recht van publiciteit of enig ander intellectueel of industrieel eigendom;
  • om niet de activiteiten, de bedrijfsvoering, evenementen te bevorderen, of gebruik maken van de site voor commerciële doeleinden, tenzij toestemming van de leverancier;
  • geen massa berichten, commercieel of niet (enquêtes, e-mail,...) te sturen;
  • niet verantwoordelijk voor het behandeling van de zoekresultaten van de site of de website van een derde partij;
  • robots, programma's, scripts, search / herstel scan engines niet te gebruiken , of een proces of de wijze van toegang, geautomatiseerde of niet, herstel, schrapen, of het indexeren van de inhoud van de site;
  • niet deel te nemen aan reverse engineering enig deel van de Site;
  • niet opslaan, proces of doorzoeken de gegevens van andere gebruikers;
  • er niet zelf om onbevoegde toegang tot de site of een ander deel van de site, door middel van hacking, uitbuiting wachtwoorden of andere middelen krijgen;
  • de site en/of de inhoud niet te gebruiken om virussen (wormen, defecten, Trojaanse of andere elementen) van een destructieve aard te zenden;

4.3. Niet-aansprakelijkheid

4.3.1. Toegang tot de site

De Leverancier aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verlies, ontstaan door het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van de site. De Leverancier zal zorgen, voorzover mogelijk, dat de Site en de bestanden die kunnen worden gedownload op deze, zijn vrij van onbevoegden bugs, virussen, Trojaanse paarden en spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat ze kunnen zich weer bevinden. De Leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies die voor de gebruiker voortvloeien zouden. De Leverancier dringt er bij de gebruiker te installeren op zijn computer of mobiel, firewalls, anti-virus en andere noodzakelijke beschermingssoftware.

4.3.2. Informatie op de site

4.3.2.1. Informatie over de restaurants

De Leverancier garandeert niet dat de verstrekte informatie over de Restaurants gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De inhoud, informatie en media op de site worden vermeld in onveranderde vorm, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook.

De Leverancier kan niet garanderen van de kwaliteit van diensten, producten en zakelijke praktijken van deze derde op haar Site. En daarom, om ervoor te zorgen dat de gebruiker is tevreden met deze zogenaamde diensten en producten, het zou hebben verkregen, bijvoorbeeld als gevolg van een boeking (gemaakt door telefoon of e-mail via de Site).

Zo de Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die kan leiden van, bijvoorbeeld, als slechte werking of beschikbaarheid van de site, of als veiligheidsproblemen of als gevolg van het vertrouwen dat de gebruiker belang hechten aan de kwaliteit, de juistheid of de betrouwbaarheid van de lijsten, rankings, genoteerd aan, gebruikt bij of ter beschikking gesteld via de website.

4.3.2.2. Promoties en speciale aanbiedingen

De gebruiker gaat ermee akkoord te vergoeden van de Leverancier tot het bedrag van de kosten die als gevolg van een klacht of betwisting, gerechtelijke of buitengerechtelijke, moet worden ondersteund door de Leverancier, gerelateerd aan het gebruik van de diensten die hierin door de gebruiker gedefinieerd en behoudt de Leverancier in dat opzicht voor een veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.

4.3.2.3. IT beperkingen

De Leverancier zal niet aansprakelijk gesteld worden voor incidenten gerelateerde aan de overdracht van gegevens van de Gebruiker via het Internet. De Gebruiker weet de risico's verbonden met het Internet. Hij beseft en erkent dat het onmogelijk is te garanderen 100% veiligheid van gegevens die worden verzonden door de gebruiker naar de Leverancier via Internet.

De gebruiker verbindt zich ertoe de Leverancier te vergoeden tot het bedrag van de kosten die als gevolg van een klachten of geschillen, gerechtelijke of buitengerechtelijke, moet worden ondersteund door de Leverancier, gerelateerd aan het gebruik van de diensten die hierin door de gebruiker gedefinieerd en behoudt de Leverancier in dat opzicht voor een veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.

De gebruiker aanvaardt de website op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid te gebruiken. In geval de toegang tot de Site of een van de diensten van de Site onmogelijk wordt, de leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt ook voor opgeleide schade (bijvoorbeeld verlies van gegevens).

4.4. Inhoud

4.4.1. Intellectuele eigendomsrechten

De Leverancier staten wat media en informatie aanwezig op de site aan hem op het gebied van intellectuele eigendom toebehoorde. Hetzelfde geldt voor alle economische en morele rechten, onder voorbehoud van alle recht die toebehoren aan een derde partij en waarvoor de leverancier noodzakelijke vergunningen en/of toewijzingen van rechten heeft verkregen.

De gebruiker aanvaardt de website op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid te gebruiken. In geval de toegang tot de Site of een van de diensten van de Site onmogelijk wordt, de leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt ook voor opgeleide schade (bijvoorbeeld verlies van gegevens).

Sommige namen, speciale tekens en logo's op deze website zijn handelsmerken of handelsnamen die behoren tot de eigenaar wat de leverancier. Tenzij uitdrukkelijke toestemming van de houder van elk gebruik van namen, merken en logo's en / of illegaal gebruik van gelijkaardige tekens is verboden.

Alle kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik, wat het ook is, van het hele of van de beveiligde elementen of de website, in welke vorm dan ook en op welke wijze dan ook, strikt verboden is zonder de schriftelijke toestemming van de Leverancier. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden. De gebruiker veronderstelt en erkent dat niet-naleving van dit verbod vormt een daad van inbreuk laakbaar als civielrechtelijk en strafrechtelijk; de Leverancier zal eveneens het recht hebben aanspraak te maken op een vergoeding voor de geleden schade.

Ook is de rangorde van de restaurants in een lijst met zoekresultaten het resultaat van een specifieke algoritme van de Leverancier. Dit kan niet aansprakelijk voor de plaats bezet door een restaurant onder anderen worden gesteld.

De Site maakt gebruik van Google-services. Deze hulpprogramma's (Google Map, Google Earth, o.a.) worden beheerst door de voorwaarden van Google Inc.

Op elk moment kan de inhoud van de site zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De aansprakelijkheid van de leverancier kan niet ingeschakeld worden.

4.4.2. Inkomende en uitgaande links

De Leverancier is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de websites en hyperlinks leidt tot de Site of van zijn inhoud.

Ook links naar websites van derden die aanwezig zijn op de website van de leverancier kunnen zijn, zijn niet onder zijn controle en hij kan niet verantwoordelijk voor de inhoud worden gesteld.

4.5. Wedstrijdreglement

De Leverancier organiseert via de actie 'Vind Je Resto betaalt de rekening” wedstrijden om menu’s te bieden in zijn partner restaurants. Het is noodzakelijk om de % href % wedstrijd regels te lezen vóór enige inspraak.

4.6. Recht en talen toepasselijke

De nietigheid of de caducity van een partij waar van alle capaciteiten van de huidige omstandigheden niet trek(leiden) de nietigheid van de algemene voorwaarden.

De Leverancier behoudt zich het recht ter vervanging van een vervallen of nietig bepalingen door een ander die zullen dezelfde waarde of functie, met stilzwijgende aanvaarding van de gebruiker moeten.

De relaties die bestaan tussen de dienstverrichter en de gebruiker, beheerst door deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden in verschillende talen of bij het vertalen ervan, is alleen de Franse versie rechtsgeldig. Sommige regels die hierin uiteengezet kunnen zijn in strijd met de wetten van het land van welke adverteerders hebben toegang tot de Site. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de adverteerders aanvaarden dat De rechtbanken van Namen zijn uitsluitend bevoegd voor alle juridische betrekkingen in verband met deze voorwaarden.